Na stronie internetowej www.funduszeeuropejskie.gov.pl uruchomiona została wyszukiwarka dotacji, z której można się dowiedzieć o możliwościach wsparcia konkretnych działań z Funduszy Europejskich 2014-2020.

Wyszukiwarka umożliwia także dopisanie swojego adresu do listy mailingowej, aby na bieżąco otrzymywać informacje dotyczące rozpoczęcia naboru konkretnych wniosków. W ramach różnych priorytetów o dotację i inne formy pomocy będą mogli się starać przedsiębiorcy, osoby rozpoczynające działalność gospodarczą, uczelnie i instytuty badawcze, samorządy oraz inne instytucje i organizacje.