Obszar rewitalizacji

Z uwagi na szczególną koncentrację negatywnych zjawisk, istotne znaczenie dla rozwoju lokalnego gminy oraz wykorzystanie lokalnych czynników rozwoju, procesem rewitalizacji na terenie Gminy Miejskiej Kłodzko zostanie objęte centrum miasta. Szkielet dla wyznaczenia obszaru rewitalizacji stanowiły 22 ulice znajdujące się w stanie kryzysowym. Wyznaczony obszar rewitalizacji obejmuje powierzchnię 1,68 km2 (co stanowi ok. 7% powierzchni gminy) i jest zamieszkiwany przez 8.760 osób (29,08% wszystkich mieszkańców).

Procesem rewitalizacji na terenie miasta Kłodzko zostanie objętych łącznie 57 ulic zlokalizowanych w centrum miasta wraz z obszarami zielonymi i przyległymi terenami Twierdzy Kłodzkiej oraz Fotu Owcza Góra. Poniżej wyszczególnione zostały ulice leżące na obszarze objętym rewitalizacją:

Armii Krajowej                               Moniuszki Stanisława
Bohaterów Getta                               Muzealna
Browarna                               Niska
Chełmońskiego Józefa                               pl. Jedności
Chrobrego Bolesława Pl.                               Połabska
Cicha                               Partyzantów
Czeska                               Piastowska
Daszyńskiego Ignacego                               Podgórna
Dworcowa                               Reymonta Władysława
Forteczna                               Rzepichy
Gierymskich Braci                               Nad Kanałem
Grodzisko                               Słowiańska
Grottgera Artura                               Stroma
Grunwaldzka                               Stryjeńskiej Zofii>
Hołdu Pruskiego                               Stwosza Wita
Jagiełły Władysława Pl.                               Szarego Floriana
Kolejowa                               Śląska
Konopnickiej Marii                               Targowa
Korfantego Wojciecha                               Traugutta Romualda
Kościelna                               Wiejska
Kościelny Pl.                               Więźniów Politycznych
Kościuszki Tadeusza                               Wincentego Witosa
Lutycka                               Wodna
Łukasiewicza Ignacego                               Wojska Polskiego
Łukasińskiego Waleriana                               Zawiszy Czarnego
Łużycka                               Żeromskiego Stefana
Matejki Jana                               Tumska
Miarki Karola                               Spadzista


Proces rewitalizacji na wyznaczonym obszarze zapewni optymalne wykorzystanie specyficznych uwarunkowań oraz wzmocnienie lokalnych potencjałów (w tym także kulturowych).