Przygotowanie programów rewitalizacji na terenie Województwa Dolnośląskiego

   W dniu 28 stycznia 2016 r. Sejmik Województwa Dolnośląskiego podjął decyzję w sprawie udzielenia z budżetu Województwa Dolnośląskiego pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla gmin województwa dolnośląskiego na opracowanie lub aktualizację programów rewitalizacji w ramach projektu pn. „Przygotowanie programów rewitalizacji na terenie Województwa Dolnośląskiego” współfinansowanego ze środków Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020.  

 

Do pobrania

Rewitalizacja

Nr i nazwa Priorytetu inwestycyjnego: 6.3 Rewitalizacja zdegradowanych obszarów miast Read More

Termomodernizacja

Nr i nazwa Priorytetu inwestycyjnego: 3.3 Efektywność energetyczna w budynkach Read More

Spotkanie

W dniu 18.03.2016 r. w siedzibie Urzędu Miasta w Kłodzku Read More
  • 1

Dotacje unijne

Obszar rewitalizacji

Z uwagi na szczególną koncentrację negatywnych zjawisk, istotne znaczenie dla rozwoju lokalnego gminy oraz wykorzystanie lokalnych czynników rozwoju, procesem rewitalizacji na terenie Gminy Miejskiej Kłodzko zostanie objęte centrum miasta. Szkielet dla wyznaczenia obszaru rewitalizacji stanowiły 22 ulice znajdujące się w stanie kryzysowym. Wyznaczony obszar rewitalizacji obejmuje powierzchnię 1,68 km2 (co stanowi ok. 7% powierzchni gminy) i jest zamieszkiwany przez 8.760 osób (29,08% wszystkich mieszkańców).

Procesem rewitalizacji na terenie miasta Kłodzko zostanie objętych łącznie 57 ulic zlokalizowanych w centrum miasta wraz z obszarami zielonymi i przyległymi terenami Twierdzy Kłodzkiej oraz Fotu Owcza Góra. Poniżej wyszczególnione zostały ulice leżące na obszarze objętym rewitalizacją:

Armii Krajowej                               Moniuszki Stanisława
Bohaterów Getta                               Muzealna
Browarna                               Niska
Chełmońskiego Józefa                               pl. Jedności
Chrobrego Bolesława Pl.                               Połabska
Cicha                               Partyzantów
Czeska                               Piastowska
Daszyńskiego Ignacego                               Podgórna
Dworcowa                               Reymonta Władysława
Forteczna                               Rzepichy
Gierymskich Braci                               Nad Kanałem
Grodzisko                               Słowiańska
Grottgera Artura                               Stroma
Grunwaldzka                               Stryjeńskiej Zofii>
Hołdu Pruskiego                               Stwosza Wita
Jagiełły Władysława Pl.                               Szarego Floriana
Kolejowa                               Śląska
Konopnickiej Marii                               Targowa
Korfantego Wojciecha                               Traugutta Romualda
Kościelna                               Wiejska
Kościelny Pl.                               Więźniów Politycznych
Kościuszki Tadeusza                               Wincentego Witosa
Lutycka                               Wodna
Łukasiewicza Ignacego                               Wojska Polskiego
Łukasińskiego Waleriana                               Zawiszy Czarnego
Łużycka                               Żeromskiego Stefana
Matejki Jana                               Tumska
Miarki Karola                               Spadzista


Proces rewitalizacji na wyznaczonym obszarze zapewni optymalne wykorzystanie specyficznych uwarunkowań oraz wzmocnienie lokalnych potencjałów (w tym także kulturowych).

Rewitalizacja

kompleksowy, skoordynowany oraz wieloletni, prowadzony na określonym obszarze proces przemian przestrzennych, technicznych, społecznych i ekonomicznych, inicjowany przez samorząd terytorialny (głównie lokalny) w celu wyprowadzenia tego obszaru ze stanu kryzysowego poprzez nadanie mu nowej jakości funkcjonalnej i stworzenie warunków do jego rozwoju, w oparciu o charakterystyczne uwarunkowania endogeniczne.

Kontakt z nami

57-300 Klodzko,
Pl. B.Chrobrego1
tel. +48 074 865 46 00
fax: +48 074 867 40 62
E-mail: umklod@um.klodzko.pl

BIP: www.um.bip.klodzko.pl

NIP: 883-10-06-050
REGON: 000526050

mapka